2024-01-13
ایمن ترین قفل گاوصندوق

ایمن ترین قفل گاوصندوق

بازگشایی گاوصندوق، تعمیرات گاوصندوق: گاوصندوق یک وسیله ایمنی است که برای نگهداری از پول، اسناد، جواهرات و سایر اشیای با ارزش استفاده می شود. امنیت گاوصندوق به عوامل مختلفی بستگی دارد، […]
2021-04-19
قفل گاوصندوق

قفل رمز اثر انگشتی سارجنت ساخت کشور آمریکا

گاوصندوق محلی است برای نگهداری وسایل و مدارک با ارزش ما بنابراین بدیهی است که باید از امنیت مطلوبی برخوردار باشد و بازکردن گاوصندوق، برای سایر افراد غیر ممکن باشد […]