ابزارهای مورد نیاز برای جابجایی گاوصندوق

2024-03-16
جابجایی گاوصندوق

ابزارهای مورد نیاز برای جابجایی گاوصندوق

جابجایی گاوصندوق، بازگشایی گاوصندوق: گاوصندوق ها به دلیل وزن و ابعادشان، جابجایی دشواری دارند. جابجایی نادرست گاوصندوق می تواند به خود گاوصندوق، محتویات داخل آن و یا افراد حاضر در محل […]